Na današnji dan

Utemeljen Leksikografski zavod Miroslav Krleža (1950.)

Središnja hrvatska leksikografska ustanova, Leksikografski zavod Miroslav Krleža,utemeljena je petog listopada 1950. godine u Zagrebu. Zavod je osnovan na poticaj Miroslava Krleže koji bio i prvi ravnatelj te na tom mjestu ostao do smrti 1981. godine. Krleža je okupionajbolje stručnjake koji su radili na projektu prve opće Hrvatske enciklopedije pod urednikom Matom Ujevićem, koji je u Zavodu postao Krležin pomoćnik.

Institucija je utemeljena pod imenomLeksikografski zavod FNRJ, 1962. preimenovana je u Jugoslavenski leksikografski zavod, 1972. osnivačka prava prenesena su na Hrvatski sabor, a od 1984. godine Zavod nosi ime po svom osnivaču. Do 1990-ih kada je premješten u povijesni kompleks zgrade Narodnih novina u Frankopanskoj ulici, Zavod je djelovao na više zagrebačkih lokacija sa središtem u palači Matice Hrvatske.  

Zavod je do danas izdao više od 250 različitih svezaka enciklopedija, rječnika, leksikona, bibliografija, atlasa, vodiča i drugih izdanjakoja su važan doprinos održavanju i podizanju hrvatskoga intelektualnoga standarda.

Među najvažnijim izdanjima ističu se: Enciklopedija Jugoslavije, Opća enciklopedija i  Hrvatska enciklopedija koja je izašla u 11 svezaka od 1999. do 2009. godine. Objavljen je i niz strukovnih izdanja poput Pomorske enciklopedije,  jedne od rijetkih takve vrste u svijetu, Medicinske enciklopedije, Enciklopedije likovnih umjetnosti, Tehničke, Muzičke, Filmske… Od početka 21. stoljeća uz Hrvatsku enciklopediju (od 2013. objavljuje se mrežno izdanje) i Hrvatski biografski leksikon kao temeljna izdanja, sve se veći naglasak stavlja na jednosveščana izdanja.

Hrvatski sabor 2003. godine donio je zakon o  Leksikografskom zavodu kojim je Zavod definiran kao „javna ustanova od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku“. 


Piše: Dražen Krajcar     

Komentari