Na današnji dan

Utemeljen Caracas – današnji glavni grad Venezuele – 1567.

Na širem području Caracasa danas živi oko 5.000.000 ljudi, a razlike u bogatstvu među njegovim stanovništvom izrazito su velike. 

Dana 25. srpnja 1567. godine utemeljen je grad Caracas u Južnoj Americi, današnji glavni grad Venezuele. Službeno ime toga grada u punom obliku glasi Santiago de León de Caracas, a utemeljio ga je španjolski konkvistador Diego de Losada. Već 1577. godine, tj. oko deset godina nakon osnivanja Caracas je sjedište Provincije Venezuele (španj. Provincia de Venezuela), koja je bila sastavni dio španjolskog kolonijalnog imperija. Nakon osamostaljenje Venezuele od Španjolske 1811. godine Caracas postaje glavnim gradom te države.

U geografskom pogledu zanimljivo je da se Caracas nalazi razmjerno blizu morske obale, no ipak nema izlaz na nju. Naime, smješten je u dolini koju od mora dijeli planinski lanac širok samo desetak kilometara, a visok 2.765 metara. Taj planinski lanac imena Cordillera de la Costa predstavlja, dakle, visoku barijeru koja dijeli Caracas od mora, pri čemu pojedini dijelovi toga grada nisu udaljeni od obale ni punih osam kilometara.

Na širem području Caracasa danas živi oko 5.000.000 ljudi, a razlike u bogatstvu među njegovim stanovništvom izrazito su velike. Nažalost, Caracas je danas jedan od najopasnijih svjetskih gradova za život zbog izrazito velike stope ubojstava. Osobito su opasne siromašne četvrti na rubovima grada, najčešće sagrađene na strmim obroncima okolnih planina. 


Komentari