Na današnji dan

Ustoličen koptski papa (1971.)

Dana 14. studenog 1971. godine ustoličen je poznati koptski papa Shenouda III. kao 117. papa i patrijarh Aleksandrije. Kopti su kršćani u Egiptu, za koje postoje teorije da potječu od antičkih Egipćana. Jedan od najpoznatijih Kopta svakako je Boutros Boutros-Ghali, nekadašnji glavni tajnik Ujedinjenih naroda.

Kopti svog vjerskog poglavara nazivaju papom. Puna titula mu je zapravo papa Aleksandrije i patrijarh čitave Afrike na Svetoj Apostolskoj Stolici sv. Marka Evanđelista. Pretpostavlja se da danas živi oko 18.000.000 Kopta, pa oni čine najveću kršćansku skupinu u Egiptu. Sjedište koptskog pape je u Kairu.

Papa Shenouda III. bio je cijenjen i poznat u svijetu po svojim ekumenskim nastojanjima. Zauzimao se za dijalog među kršćanima različitih denominacija. Već u prvoj godini svojeg mandata posjetio je rimskog papu Pavla VI. Bio je to prvi susret dvojice papa još od vjerskog razlaza nakon Koncila u Kalcedonu 451. godine. Koptski papa mnogo je putovao, pa je posjetio SAD, Kanadu i Europu, a u dalekoj Australiji bio je šest puta.

Godine 2000. rimski papa Ivan Pavao II. susreo se s koptskim papom Shenoudom III. u Kairu. Shenouda III. umro je 2012. godine, a njegova smrt izazvala je veliko žaljenje u svijetu. Poruke sućuti Koptima poslao je papa Benedikt XVI. kao i američki predsjednik Barack Obama.


Komentari