Na današnji dan

Uspostavljeni diplomatski odnosi Meksika i SSSR-a (1924.)

Rusko Carstvo i Meksiko bili su uspostavili diplomatske odnose još 1890. godine, no revolucije koje su zahvatile te dvije države u drugom desetljeću 20. stoljeća rezultirale su gotovom potpunim prekidom komunikacija.

Nakon što se unutrašnjopolitičko stanje u obje zemlje donekle smirilo, 4. kolovoza 1924. Meksiko je postao prva država na američkom kontinentu koja je službeno uspostavila odnose sa Sovjetskim Savezom. Iako je između te dvije države postojala velika geografska i kulturna distanca, postojale su i neke političke sličnosti koje su im omogućile da uspostave relativno bliske odnose.

Meksiko je upravo 1917., iste godine kada je Rusiju zahvatila revolucija, uveo novi i dosta radikalni ustav, koji je povećao prava žena, ukinuo sustav hacienda (veleposjeda), uveo obvezno školovanje, te nacionalizirao mnoga industrijska postrojenja. No, uveo je i snažnu antiklerikanu politiku: zabranio je svećenicima da u školama vode nastavu, stavio gotovo svu crkvenu imovinu na raspolaganje državi, zabranio vjerske redove, te svećenicima zabranio političko djelovanje i oduzeo pravo glasa. To je 1926. dovelo do izbijanja tzv. Rata kristera, koji je završio kompromisom 1929. godine. 

Zanimljivo je da je SSSR 1926. u Meksiko uputio prvu veleposlanicu u povijesti, Aleksandru Mihajlovnu Kolontaj. Početkom 1930. odnosi između tih država ponovno su se zahladili. U SSSR-u se tada vodio veliki politički sukob u kojem je Staljinu pošlo za rukom da eliminira sve političke protivnike. Najpoznatiji među njima bio je Lav Trocki, koji je 1936. potražio azil u Meksiku i jedno vrijeme živio sa slavnim slikarima Diegom Riverom i Fridom Kahlo.

Bez obzira na narušene odnose, Meksiko i SSSR bile su jedine države koje su u Španjolskom građanskom ratu službeno podržale Republiku i poslale joj pomoć za borbu protiv Francisca Franca i njegovih saveznika. Meksiko je republikancima priskrbio dva milijuna dolara, oko 20.000 pušaka i veliku količinu streljiva. Iako su republikanci izgubili rat, Meksiko je primio najmanje 50.000 njihovih izbjeglica i osigurao im smještaj, većinom u glavnom gradu Ciudad de México.


Odnosi između Meksika i SSSR-a obnovljeni su krajem 1942., kada je Meksiko ušao u Drugi svjetski rat na strani Saveznika i objavio rat nacističkoj Njemačkoj. U Hladnom ratu Meksiko se našao u nezgodnom položaju između dvije supersile. No, prijateljske veze između Meksika i Rusije održale su se i nakon raspada SSSR-a.

Piše: Boris Blažina

 

Komentari