Na današnji dan

Urušila se francuska planina Mont Granier – 1248.

Urušavanjem planine nastala je golema litica visoka 700 do 900 metara, velikim dijelom okomita.

Dana 24. studenog 1248. godine urušila se cijela jedna strana francuske planine zvane Mont Granier. Radi se o planini visokoj 1.933 metara, smještenoj na rubu Alpa, otprilike 10 kilometara od Chambéryja (povijesnog glavnog grada Savoje) i 80 kilometara od Lyona.

Urušavanjem planine nastala je golema litica visoka 700 do 900 metara, velikim dijelom okomita. U današnje vrijeme ta se litica koristi za alpinizam i BASE jumping, što Mont Granieru daje turističku popularnost. Pri odronu planine silna se količina materijala spustila u podnožje, što je dovelo do uništavanja tamošnjih sela. Pretpostavlja se da je poginulo više od 1.000 ljudi.

Komentari