Na današnji dan

Urušila se francuska planina 1248.

Urušavanjem planine u srednjem vijeku nastala je golema litica visoka 700 do 900 metara, velikim dijelom okomita. U današnje vrijeme ta se litica koristi za alpinizam i base jumping.

24.11.1248. godine urušila se cijela jedna strana francuske planine zvane Mont Granier. Riječ je o planini visokoj čak 1933 metra, smještenoj na rubu Alpa, otprilike 10 kilometara od Chambéryja (povijesnog glavnog grada Savoje) i 80 kilometara od Lyona. Urušavanjem planine nastala je golema litica visoka 700 do 900 metara, velikim dijelom okomita. U današnje vrijeme ta se litica koristi za alpinizam i base jumping, što Mont Granieru daje turističku popularnost. Pri odronu planine silna se količina materijala spustila u podnožje, što je dovelo do uništavanja tamošnjih sela. Pretpostavlja se da je poginulo više od 1 000 ljudi.

Komentari