Na današnji dan

Urota protiv Napoleona za vrijeme njegove odsutnosti na bojištu u Rusiji – 1812.

Malet je trebao pomoću jedinica žadarmerije i Nacionalne garde u Parizu preuzeti vlast, uvjerivši ih da je Napoleon mrtav.

Dana 23. listopada 1812. godine Claude François de Malet pokrenuo je puč protiv Napoleona Bonapartea, koji se u tom trenutku nalazio izvan Francuske (bio je na području Ruskog Carstva, neuspješno pokušavajući pobijediti Ruse). Claude François de Malet bio je francuski general plemićkog podrijetla, koji je još u mladosti podržavao Francusku revoluciju (obitelj ga je zbog toga navodno razbaštinila). Kao rapublikanac Malet je postao protivnikom Bonapartea već u doba Napoleonovog dolaska na vlast u Francuskoj (glasovao je i protiv Napoleonovog imenovanja prvim konzulom).

Puč  je imao sljedeći plan: trebalo je  javnosti proglasiti da je Napoleon, koji je bio odsutan na bojištu u Rusiji, umro (to bi se ostvarilo pomoću krivotvorenih dokumenata). Zatim bi Malet pomoću jedinica žadarmerije i Nacionalne garde u Parizu preuzeo vlast. Te su naoružane jedinice trabale zatim uhititi visoke dužnosnike vjerne Napoleonu. I doista, spomenute su trupe na Maletov poticaj čak i uhitile tadašnjeg ministra policije, koji se zvao Anne Jean Marie René Savary i koji je imao titulu vojvode od Roviga.

Cijela je urota propala kad je jedan časnik, shvaćajući situaciju, uhitio Maleta. Ubrzo je Maletu suđeno pa je smaknut već oko tjedan dana nakon neuspješnog puča. Smaknuti su i neki njegovi kolege urotnici. Napoleon se ubrzano vratio iz Rusije u Pariz kad je saznao za pokušaj puča, a zapovjedništo nad vojskom prepustio je maršalu Muratu.

Komentari