Na današnji dan

Umro papa Grgur IX. – 1241.

Potrebno je naglasiti da papa Grgur IX. nije odobravao mučenje u inkvizicijskom postupku.

Dana 22. kolovoza 1241. godine umro je papa Grgur IX., rođenog imena Ugolino. Osobito je poznat po tome što je ustanovio Papinsku inkviziciju, organizaciju za borbu protiv učenja koja su bila štetna za katoličku vjeru. Grgur IX. papom je postao u prilično kasnoj dobi (po nekima bio je već u 80-im godinama života, no to je teško s točnošću reći jer se ne zna koje je godine rođen).

Papinska inkvizicija, koju je Grgur IX. osnovao, trebala je nadomjestiti dotadašnju lokalnu biskupsku inkviziciju i tako donijeti veću središnju kontrolu nad procesom borbe protiv krivovjerja. Potrebno je naglasiti da papa Grgur IX. nije odobravao mučenje u inkvizicijskom postupku.

Pogledajmo kakvo je otprilike bilo stanje u Europi kad je 1231. godine papa Grgur IX. ustanovio Papinsku inkviziciju. Radilo se o vremenu razvijenog srednjeg vijeka, kad je Europa bila na razmjerno visokom stupnju demografskog i gospodarskog razvoja. U to doba građeni su diljem Europe mnogi utvrđeni dvorci (burgovi), osnivana su sveučilišta i podizane velike gotičke katedrale. U Francuskoj je u to doba vladao kralj sv. Luj IX., jedini kanonizirani svetac na francuskom prijestolju u čitavoj povijesti. U Svetom Rimskom Carstvu vladao je Fridrik II. Hohenstaufen, unuk znamenitog Fridrika Barbarosse, a u Ugarskoj Andrija II., otac Bele IV. iz dinastije Arpadovića.

U doba života pape Grgura IX. živjeli su mnogi poznati srednjovjekovni sveci, primjerice sv. Albert Veliki, sv. Franjo, sv. Dominik i sv. Toma Akvinski. Papa Grgur IX. umro je u Rimu.


Komentari