Na današnji dan

Umrla Aurelija Cotta

majka Julija Cezara

Aurelija Cotta, majka rimskog diktatora Gaja Julija Cezara, rođena je još 120. godine prije Krista, a udala se za Cezarova oca kojem je ime također bilo Gaj Julije Cezar i koji je vršio funkcije rimskog senatora i pretora. Aurelija Cotta potjecala je iz ugledne rimske obitelji. Čak tri njena polubrata vršila su funkcije konzula Rimske Republike. Aurelija Cotta rodila je svog sina, budućeg diktatora Gaja Julija Cezara, kad joj je bilo 20 godina. Prethodno je rodila i dvije kćeri koje su bile Cezarove sestre, a nosile su imena Julija Cezaris Major (starija) i Julija Cezaris Minor (mlađa). Takvo imenovanje ženske djece pridjevima major i minor (starija i mlađa) bilo je karakteristično za obitelji koje su imale dvije kćeri. Ako su postojale tri ili više kćeri, nosile su pridjeve Prima, Secunda, Tertia itd. (prva, druga, treća).

Komentari