Na današnji dan

Ulazak engleskog kralja u osvojeni Pariz (1420.)

Prvog prosinca 1420. godine dogodio se za Francuze jedan od najsramotnijih događaja iz nacionalne povijesti. Naime, engleski kralj Henrik V. ušao je u osvojeni glavni grad Francuske – Pariz. Mnogi danas nisu ni svjesni da je u jednom trenutku u povijesti Francuska bila na korak da čitava padne u ruke Engleza. Bilo je to doba tzv. Stogodišnjeg rata. Englezi su bili jači na bojnim poljima, naročito zbog specijalnog oružja – tzv. dugog luka. To je bilo vrlo snažno oružje za borbu na daljinu. Vješti engleski strijelci mogli su pomoću dugog luka ispaljivati strijele vjerojatno do 360 metara udaljenosti. Strijele su bile tako snažne da su mogle probijati i metalni oklop vitezova. Dugi lukovi bili su dugački oko 2 metra i zahtijevali su znatnu snagu i vještinu za korištenje.

Engleski kralj Henrik V. zauzeo je gotovo cijelu sjevernu Francusku. Francuski kralj Karlo VI. imao je teških zdravstvenih problema, pa nije mogao učinkovito voditi francusku obranu. Priznao je engleskom kralju regentstvo nad Francuskom i dao mu svoju kćer za ženu. Dogovoreno je i da će francusko prijestolje naslijediti budući sin engleskog kralja i te francuske princeze.

Uspjeh Henrika V. bio je ogroman. Dobio je suprugu, vlast na Francuskom, a uskoro i sina koji će naslijediti oba prijestolja – englesko i francusko. Međutim, Henrikova sreća nije bila dugog vijeka – uskoro je umro od bolesti u Francuskoj, sa samo 36 godina života. Njegov sin nasljednik, koji je još bio beba, doista je naslijedio oba prijestolja, ali stvari su bile sve gore za Engleze. Pokret koji je organizirala Ivana Orleanska na kraju je uspio osloboditi Francusku od strane vlasti.


Komentari