Na današnji dan

Ukinuto 112 malih njemačkih državica (1803.)

Dana 25. veljače 1803. godine ukinuto je 112 malih njemačkih državica tzv. medijatizacijom, tj. reorganizacijom teritorija Svetog Rimskog Carstva. Ta je reorganizacija uvedena aktom zvanim Reichsdeputationshauptschluss (lat. Recessus principalis deputationis imperii), a imala je dugotrajne posljedice na njemačku povijest. Oko 3 000 000 ljudi izmijenilo je državu svog prebivališta, jer su male državice uklopljene u veće, a stvoreni su i novi entiteti. Obavljena je i tzv. sekularizacija, pri kojoj su dotadašnje Crkvene kneževine priključene svjetovnim državama. Veliki dobitnik bila je Kraljevina Pruska, koja je povećala svoj teritorij za otprilike 10 000 četvornih kilometara, a stanovništvo za oko 460 000 ljudi. Bavarska je dobila oko 250 000 novih stanovnika, a teritorij joj se povećao za otprilike 4000 četvornih kilometara. Ukinuta je i velika većina tzv. slobodnih carskih gradova, tako da ih je samo nekolicina zadržala samostalnost.

Teritoriji mnogih njemačkih suverenih dinastija pridruženi su većim državama, čime su nastale tzv. medijatizirane dinastije. Njima se i dalje priznavao suvereni status, tj. rang otprilike jednak dinastijama koje su vladale nezavisnim državama, no izgubile su vlastiti teritorij. Spomenuti je sačuvani rang imao veliku važnost u to doba, jer su pripadnici medijatiziranih dinastija i dalje imali pravo ulaziti u brakove s pripadnicima kraljevskih i carskih dinastija (ostalo europsko plemstvo, koje nije imalo suvereni status, nije imalo to pravo).

Komentari