Na današnji dan

Ukinuta trgovina robljem u Velikoj Britaniji i njenim kolonijama – 1807.

U prethodnim stoljećima trgovina robljem na Atlantskom oceanu dovela je do prebacivanja milijuna Afrikanaca na druge kontinente, pri čemu su mnogi poumirali već tijekom transporta zbog nehumanih uvjeta na brodovima.

Dana 25. ožujka 1807. godine ukinuta je trgovina robljem u Velikoj Britaniji i njenim kolonijama donošenjem zakonskog akta (engl. Slave Trade Act) u Britanskom parlamentu. Premda je držanje postojećih robova i dalje bilo zakonito, spomenutim je zakonskim aktom zabranjeno njihovo nabavljanje, a izvršen je osobito snažan udar na atlantsku trgovinu robljem. U prethodnim stoljećima trgovina robljem na Atlantskom oceanu dovela je do prebacivanja milijuna Afrikanaca na druge kontinente, pri čemu su mnogi poumirali već tijekom transporta zbog nehumanih uvjeta na brodovima. Nakon zabrane trgovine robljem Velika Britanija slala je svoje pomorske snage u opsežnu kontrolu brodova uz afričke obale Atlantskog oceana. Brodove koji bi nezakonito prevozili robove tretiralo se praktički kao piratske, a naplaćivane su im goleme kazne. 

Nažalost, radi izbjegavanja plaćanja kazni ponekad su u slučaju nadolaska britanske kontrole s brodova čak i bacali prevožene robove u more. Posjedovanje robova u Velikoj Britaniji i njenim kolonijama, za razliku od spomenutog ukidanja trgovine njima, zabranjeno je tek 1833. godine.

Komentari