Select your Top Menu from wp menus

14.06.

Ukinuta stoljetna Republika Genova (1797.)

Ukinuta stoljetna Republika Genova (1797.)

Dana 14. lipnja 1797. ukinuta je Republika Genova, stoljećima stara aristokratska republika slična Mletačkoj Republici, a ponešto i Dubrovačkoj Republici. Naime, sve te republike nastale su još u srednjem vijeku, a prvenstveno su bile orijentirane na pomorstvo.

Republika Genova na svom je vrhuncu moći imala posjede i ispostave po cijelom Sredozemlju. Primjerice, posjedovala je niz grčkih otoka u Egejskom moru, kao i cijeli otok Korziku. Geneva je svojedobno posjedovala i velike dijelove Krima, a ispostave je imala i na Atlantskom oceanu. Zbog te je moći mogla konkurirati Mletačkoj Republici, znamenitoj pomorskoj sili.

Republika Genova, kao aristokratska republika, ukinuta je iste godine kao i Mletačka Republika, u naletu Napoleonove Francuske. Svoju stoljetnu suparnicu, Mletačku Republiku, uspjela je nadživjeti za otprilike mjesec dana (Mletačka Republika ukinuta je u svibnju iste godine).

Poput Mletačke Republike imala je i Republika Genova svog dužda. Ipak, za razliku od Venecije, u kojoj su duždevi birani na doživotni mandat, u Genovi su od 16. stoljeća birani na razdoblje od samo dvije godine. Posljednji dužd Genove bio je Giacomo Maria Brignole, koji je nakon abdikacije otišao u Firenzu (u tom je gradu i preminuo 1801. godine).

Facebook Comments

Vezani članci