Na današnji dan

Ukinuta stoljetna Republika Genova (1797.)

Dana 14. lipnja 1797. ukinuta je Republika Genova, stoljećima stara aristokratska republika slična Mletačkoj Republici, a ponešto i Dubrovačkoj Republici. Naime, sve te republike nastale su još u srednjem vijeku, a prvenstveno su bile orijentirane na pomorstvo.

Republika Genova na svom je vrhuncu moći imala posjede i ispostave po cijelom Sredozemlju. Primjerice, posjedovala je niz grčkih otoka u Egejskom moru, kao i cijeli otok Korziku. Geneva je svojedobno posjedovala i velike dijelove Krima, a ispostave je imala i na Atlantskom oceanu. Zbog te je moći mogla konkurirati Mletačkoj Republici, znamenitoj pomorskoj sili.

Republika Genova, kao aristokratska republika, ukinuta je iste godine kao i Mletačka Republika, u naletu Napoleonove Francuske. Svoju stoljetnu suparnicu, Mletačku Republiku, uspjela je nadživjeti za otprilike mjesec dana (Mletačka Republika ukinuta je u svibnju iste godine).

Poput Mletačke Republike imala je i Republika Genova svog dužda. Ipak, za razliku od Venecije, u kojoj su duždevi birani na doživotni mandat, u Genovi su od 16. stoljeća birani na razdoblje od samo dvije godine. Posljednji dužd Genove bio je Giacomo Maria Brignole, koji je nakon abdikacije otišao u Firenzu (u tom je gradu i preminuo 1801. godine).


Komentari