Na današnji dan

Ugovor o ulasku Kraljevine Bavarske u Njemačko Carstvo (1870.)

Dana 23. studenog 1870. sklopljen je ugovor o ulasku Kraljevine Bavarske u Njemačko Carstvo. Radilo se o važnom povijesnom događaju za proces ujedinjenja Njemačke u jedinstvenu državu. Bavarska je bila najveća njemačka država toga doba nakon Kraljevine Pruske i Austrijskog Carstva pa je njeno priključenje Njemačkom Carstvu okupljenom oko Pruske bilo presudno. U to je vrijeme bavarski premijer, tj. šef vlade bio grof Otto von Bray-Steinburg, pripadnik stare bavarske plemićke obitelji.

Bavarska je uspjela u pregovorima s Pruskom dobiti neke povlastice pri svom ulasku u Njemačko Carstva. Primjerice, zadržala je vlastitu vojsku, diplomaciju i vlasništvo nad svojim željeznicama. Tadašnji bavarski kralj Ludwig II. i dalje je zadržao kraljevsku titulu, kao i ostali vladari koji su ušli u Njemačko Carstvo. Bila je to svojevrsna federacija niza monarhija, kojoj je na čelu bio car iz pruske dinastije Hohenzollern.

Zanimljivo je da je Kraljevina Bavarska u to doba bila veća od današnje Bavarske. Naime, prostrirala se na 75.865 četvornih kilometara (danas ima 70.549 četvornih kilometara) jer je obuhvaćala i pokrajinu Falačku (njem. Pfalz) s gradovima Speyerom, Ludwigshafenom, Kaiserslauternom, Homburgom i Landauom. Nasuprot tome, Falačka danas pripada njemačkoj saveznoj pokrajini Porajnje-Falačka (njem. Rheinland-Pfalz).


Komentari