Na današnji dan

Ubijen srpski knez Mihailo Obrenović – suprug ugarske grofice Júlije Hunyady – 1868.

Osobito je zanimljivo da je njegova supruga Júlia Hunyady, kneginja Srbije, bila potomak hrvatskog bana Ivana Palffyja, kao i mnogih ugarskih velikaša.

Dana 10. lipnja 1868. godine ubijen je Mihailo Obrenović, knez Srbije. Bio je sin Miloša Obrenovića, osnivača dinastije Obrenovića, a rodio se 1823. godine u Kragujevcu. 

Zanimljivo je da je supruga Mihaila Obrenovića bila ugarska grofica Júlia Hunyady de Kéthely. Ona je rođena u Beču 1831. godine kao kći grofa Ferenca Hunyadyja de Kéthely i grofice Júlije rođene Zichy de Zich et Vásonkeö. Osobito je zanimljivo da je Júlia Hunyady, kneginja Srbije, bila potomak hrvatskog bana Ivana Palffyja, kao i mnogih ugarskih velikaša.

Mihailo Obrenović i grofica Júlia Hunyady de Kéthely vjenčali su se u Beču 1853. godine. Naime, u tom je gradu Mihailo boravio u vrijeme svog privremenog progonstva iz Srbije (kad je suparnička dinastija Karađorđevića na neko vrijeme preuzela vlast u toj zemlji). Zajedno su se Mihailo i Júlia vratili u Srbiju 1860. godine, kad je on vraćen na prijestolje.

Kneza Mihaila ubila su na današnji dan braća Radovanović hicima iz pištolja u Košutnjaku pokraj Beograda. Ubili su ga dok se vozio kočijom kroz Košutnjak, zajedno sa svojom pratnjom. U trenutku smrti imao je Mihailo Obrenović samo 44 godine.


Komentari