Na današnji dan

Ubijen omraženi rimski car Karakala – 217.

Karakala je postao nepopularnim zbog uvođenja poreza, a kasnije i omraženim zbog provođenja krvavih nasilja.

Rimski car Karakala, jedan od najzloglasnijih vladara u povijesti Rimskog Carstva, ubijen je 8. travnja 217. godine. Bio je sin prethodnog cara Septimija Severa, a vladao je nakon očeve smrti Rimskim Carstvom, isprva zajedno sa svojim mlađim bratom Getom. Ubrzo je Geta ubijen, po nalogu Karakale koji je želio postati jedinim vladarom. Nakon toga Karakala započinje eliminaciju Getinih pristaša. Karakala je postao nepopularnim zbog uvođenja poreza, a kasnije i omraženim zbog provođenja krvavih nasilja. Jednom je prilikom izvršio pokolj u velikom egipatskom gradu Aleksandriji, pri čemu je pobijeno više od 20.000 ljudi.

Pozitivna tekovina njegove vlasti je izdavanje edikta kojim je svim slobodnim stanovnicima Rimskog Carstva dodijeljeno rimsko građansko pravo (Constitutio Antoniniana). Po njegovu nalogu sagrađene su čuvene terme u Rimu. 


Karakala je ubijen za vrijeme pohoda protiv Parta od strane zapovijednika pretorijanaca Markina. Naime, dok je Karakala urinirao uz cestu tijekom putovanja, pokraj grada Carrhae na samom jugu Anatolije, Markin ga je napao mačem i ubio (iskoristio je priliku dok je car bio sam). O motivu za ubojstvo postoji više teorija. Po jednoj je motiv bio u tome što je nekoliko dana ranije po Karakalinom nalogu bio smaknut Markinov brat, a po drugoj je Markin bio nezadovoljan jer nije bio promaknut u centuriona. Karakala je u trenutku kad je ubijen imao samo 29 godina, a Markin se proglasio carem.

 piše: Dražen Krajcar

Komentari