Na današnji dan

U Zagrebu osnovana prva glazbena škola u Hrvatskoj – 1829.

Od 1962. škola djeluje pod današnjim imenom – Glazbena škola Vatroslava Lisinskog.

Početkom 19. stoljeća Zagreb već ima snažnu glazbenu tradiciju, a 1824. godine hrvatski gitaristički virtuoz Ivan Padovec osnovao je malo glazbeno društvo sa svojim učenicima i drugim ljubiteljima glazbe. Uskoro je i održao prvi javni koncert pa se javlja potreba za osnivanjem stalne glazbene škole koja će školovati glazbenike za hrvatske orkestre, zborove i folklorna društva. Stoga je 16. veljače 1829. godine osnovana Škola zagrebačkog muzičkog društva kao prva stalna ustanova za glazbenu naobrazbu u Hrvatskoj.

Prvotno je bila smještena u školskoj zgradi na Katarininu trgu, a nakon uzastopnih selidbi Gornjim gradom škola se od 1876. trajno smjestila u Gundulićevoj ulici. U prvo vrijeme učili su se samo gudački instrumenti i solo pjevanje, a broj polaznika ograničen je na 36. Nastava traje tri godine s četvrtom godinom za usavršavanje, a u kasnijem razdoblju škola traje dva puta po tri godine. Uskoro se u školi predaju drveni duhački instrumenti, potom i druga glazbala, a dvadesetak godina poslije, školsku je svjedodžbu dobio i prvi mladi skladatelj – Franjo Pokorni. Od 1854. godine programi se tiskaju isključivo na hrvatskom jeziku.

Sve do 1920. to je bila škola Hrvatskog glazbenog zavoda, a njezin naziv se nekoliko puta mijenja: od Učiona glasbe društva prijateljah glasbe, Glasbena škola narodnog hrvatskog zemaljskog glasbenog zavoda, Konzervatorij Hrvatskog zemaljskog glasbenog zavoda (kraće Hrvatski konzervatorij), od 1920 potpada pod državnu upravu kao Hrvatska zemaljska glazbena škola, a 1922. proglašena je Kraljevskom muzičkom akademijom (današnja Muzička akademija u Zagrebu). U sklopu te Akademije djelovale su niža, srednja i visoka glazbena škola. Niža i srednja glazbena škola izdvojene su 1951. te se osamostaljuju kao Državna muzička škola. Od 1962. škola djeluje pod današnjim imenom – Glazbena škola Vatroslava Lisinskog.

Školom su, između ostalih, upravljali Vatroslav Lisinski, Ivan pl. Zajc, Franjo Dugan, Sonja Kirigin, Vladimir Kranjčević i drugi.


piše: Dražen Krajcar

Komentari