Na današnji dan

U Semipalatinsku detonirana prva sovjetska termonuklearna bomba – 1953.

Zanimljivo je da su sovjeti na području Semipalatinska,  izvršili ukupno 456 nuklearnih eksplozija tijekom postojanja SSSR-a.

Dana 12. kolovoza 1953. godine detonirao je SSSR svoju prvu termonuklearnu bombu. Kao što je poznato, termonuklearna oružja imaju višestruko veću snagu eksplozije od običnih (fizijskih) nuklearnih bombi (i po 1000 puta). Sovjetska bomba imala je snagu od 400 kilotona, što je čak 25 puta više od američke bombe bačene na Hirošimu 1945. godine.

Bomba je testirana na sovjetskom nuklearnom poligonu Semipalatinsk. Riječ je o lokaciji na području današnjeg Kazahstana, i to u istočnom dijelu te zemlje, prema Kini i Mongoliji. Zanimljivo je da su sovjeti na tom području, velikom kao otprilike trećina Hrvatske, izvršili ukupno 456 nuklearnih eksplozija tijekom postojanja SSSR-a.

Komentari