Na današnji dan

U samostanu umro car Karlo V. Habsburški – nekoć najmoćniji vladar na svijetu – 1558.

Karlo V. prije smrti je abdicirao i povukao se u znameniti samostan Yuste na području Ekstremadure u Španjolske.

Dana 21. rujna 1558. godine umro je Karlo V. Habsburški, nekadašnji kralj Španjolske i vladar Svetog Rimskog Carstva. U trenutku smrti bio je u 59. godini života, a već je nekoliko godina ranije bio abdicirao u korist svog sina Filipa II., koji je naslijedio veći dio njegovih posjeda. Titulu cara Svetog Rimskog Carstva nakon Karlove je abdikacije naslijedio njegov mlađi brat Ferdinand Habsburški, koji je ujedno već bio i hrvatski kralj. Karlo V. spomenute je abdikacije obavio kako bi kraj života dočekao u samostanu.

Karlo V. preminuo je u samostanu Yuste na području današnje Španjolske. Taj se povijesno vrlo zanimljiv samostan nalazi na području Ekstremadure, oko 170 kilometara od Madrida i oko 100 kilometara od španjolsko-portugalske granice. Premda još nije bio navršio ni 60 godina, Karlo V. bio je pred smrt već u vrlo lošem zdravstvenom stanju. Naime, prehrana crvenim mesom vjerojatno je kod njega uzrokovala izrazite simptome gihta, zbog čega se praktički nije mogao samostalno kretati. Navodno su ga po spomenutom samostanu morali nositi u nosiljci, a patio je i od teških bolova.

Komentari