Na današnji dan

U Njemačkoj proglašeni Nürnberški zakoni – 1935.

Ti su zakoni zabranjivali čak i spolni odnos između Židova i ne-Židova. Nadalje, Židovi nisu smjeli zaposliti nežidovske kućne pomoćnica mlađe od 45 godina.

Nürnberški zakoni proglašeni su na 15. rujna 1935. godine za vrijeme nacističkog stranačkog skupa u Nϋrnbergu. Nϋrnberški zakoni definiraju rasističku politiku prema Židovima. Ti zakoni određuju tko se ima smatrati Židovom, ovisno o tome koliko ima židovske krvi. Nadalje, ti zakoni zabranjuju brakove između Židova i ne-Židova, pa čak i spolni odnos.

Zabranjuju Židovima zapošljavanje nežidovskih kućnih pomoćnica mlađih od 45 godina. Sve u svemu, htjelo se položaj Židova povratiti na stanje prije emancipacije u 19. stoljeću, s time da sada Židovi nisu više mogli preobraćenjem na kršćanstvo izbjeći zakonima usmjerenima protiv njih.

Komentari