Na današnji dan

U Londonu otvorena prva svjetska podzemna željeznica – 1863.

Smisao prve podzemne željezničke linije u Londonu bilo je omogućavanje dolaska vlakova u blizinu središta grada.

Na današnji dan 1863. godine otvorena je prva podzemna željeznička linija u povijesti. Sagrađena je u Londonu, a povezivala je londonski City sa željezničkim kolodvorom Paddington sjeverno od poznatog Hyde Parka. Ta prva podzemna željeznica na svijetu nosila je naziv Metropolitan Railway (skraćeno Met), a planiranje njene gradnje odvijalo se još 1850-ih godina.

Smisao te prve podzemne željezničke linije bilo je omogućavanje dolaska vlakova u blizinu središta Londona. Naime, gotovo svi dotadašnji željeznički kolodvori bili su prilično odmaknuti od londonskog Cityja, što je stvaralo prometne probleme kad je velik broj pristiglih putnika morao nakon silaska sa željezničkih kolodvora ulaziti u London pješice ili na kolima s konjskom vučom (u to doba još nije bilo automobila). Budući da se radilo o naseljenom području Londona, nije se moglo jednostavno napraviti nadzemnu željezničku prugu, jer bi ona morala prolaziti kroz izgrađeno gradsko područje. Stoga je odlučeno da se nova željeznička linija do središte grada stavi pod zemlju.


Podzemna linija otvorena na današnji dan omogućila je velikom broju putnika koji su dolazili sa zapada putovanje vlakom sve do tržnice Smithfield nadomak londonskog Cityja (stanica najbliža centru Londona bila je samo desetak minuta hoda udaljena od poznate katedrale sv. Pavla u Londonu).

Za usporedbu, u doba kad je London dobio tu prvu podzemnu liniju, Amerikanci su se na Divljem zapadu još borili protiv Indijanaca, a Sjever i Jug međusobno su ratovali u Građanskom ratu (južne države još su ustrajavale na ropstvu).

Komentari