Na današnji dan

U kojem je smjeru isprva gledao kip bana Jelačića? – 1866.

Kip je postavljen samo sedam godina nakon banove smrti. Kip je isprva bio usmjeren prema sjeveru, dakle, prema Mađarskoj, čiju je revoluciju ban ugušio 1848. godine.

Na današnji dan 1866. godine svečano je otkriven na glavnom zagrebačkom trgu spomenik banu Josipu Jelačiću. Tada se glavni zagrebački trg zvao Harmica. Dogodilo se to samo sedam godina nakon banove smrti. Kip je isprva bio usmjeren prema sjeveru, dakle prema Mađarskoj, čiju je revoluciju ban ugušio 1848. godine. Kip je djelo Antona Dominika Fernkorna, poznatog bečkog kipara koji je izradio i kip sv. Jurja koji ubija zmaja (danas smješten pokraj zgrade HNK) te kip Blažene Djevice Marije iznad fontane pred katedralom. Svečanost otkrivanja spomenika banu Jelačiću zabilježena je na fotografiji Franje Pommera, koja se može smatrati prvom reportažnom fotografijom u hrvatskoj povijesti. Banov kip uklonjen je 1947., a ponovno vraćen 1990. godine. 

Komentari