Na današnji dan

U golemom reaktoru sa 180 tona urana proizvedene prve količine plutonija u povijesti – 1944.

Prve količine plutonija-239, kakav se koristi u izradi nuklearnog oružja, proizvedene su u tzv. Reaktoru B.

Dana 6. studenog 1944. godine proizvedene su u SAD-u prve količine plutonija-239. Radilo se o ključnom materijalu za izradu nuklearne bombe, a spomenuti je plutonij proizveden u sklopu znamenitog projekta Manhattan. Upravo je od plutonija bila napravljena jezgra prve testirane nuklearne bombe u povijesti (Trinity test, izveden kod Alamogorda u Novom Meksiku). Bomba bačena na Hirošimu bila je, doduše, od urana, ali je već ona bačena na Nagasaki bila od plutonija. Praktički sve kasnije fizijske nuklearne bombe u povijesti, sve do danas, koristile su plutonij.

Prve količine plutonija-239, kakav se koristi u izradi nuklearnog oružja, proizvedene su u tzv. Reaktoru B na lokaciji Hanford u američkoj saveznoj državi Washington. Radilo se o velikom nuklearnom postrojenju, izgrađenom na zemljištu veličine čak 151.800 hektara. Jezgra Reaktora B bila je teška čak oko 1,100 tona. U reaktor je bilo umetnuto oko 180.000 kilograma urana u obliku šipki. Nuklearnom reakcijom dobivao se iz urana-238, kakav se može pronaći u prirodi, spomenuti plutonij-239.


Komentari