Na današnji dan

Tvorac čuvene kolonjske vode – 1685.

Farinina kolonjska voda je već u prvoj polovini 18. stoljeća stekla veliku popularnost. 

Dana 8. prosinca 1685. godine rođen je Giovanni Maria Farina, prvi proizvođač čuvene kolonjske vode. Toj mirisnoj tekućini dali su naziv kolonjska voda tj. voda iz Kölna, prema gradu u kojem je Farina stanovao. Po rođenju je Farina bio Talijan, no u dobi od oko 24 godine doselio se u njemački grad Köln. Ondje je pokrenuo poduzeće za proizvodnju parfema, koje postoji i danas kao najstarije na svijetu te vrste (2016. godine proslavilo je 307. godišnjicu). Inače, Farina je rođen u gradu Santa Maria Maggiore u talijanskim Alpama, nedaleko od Švicarske.

Farinina kolonjska voda stekla je već u prvoj polovini 18. stoljeća veliku popularnost. Bila je cijenjena i na kraljevskim dvorovima. Francuzi su je zvali Eau de Cologne prema francuskom imenu grada Kölna. Farina je osim kolonjske vode prodavao i ostalu luksuznu robu, poput tabakera, svilenih čarapa, pudera, maramica i čipke.

Zanimljivo je da se nekoć kolonjska voda nije koristila samo kao parfem, nego i kao sredstvo za higijenu. Neki su je i pili u svrhu održavanja zubne i usne higijene, a i kao zaštitu od infekcija. Primjerice, Napoleon Bonaparte trošio je goleme količine kolonjske vode u razne svrhe.


Komentari