Na današnji dan

Treći vojvoda od Marlborougha i predak premijera Winstona Churchilla – 1758.

Charles Spencer imao je i titulu kneza (princa) Svetog Rimskog Carstva, koju je prvi vojvoda od Marlborougha svojedobno dobio od cara Leopolda I. Habsburškog.

Dana 20. listopada 1758. godine umro je Charles Spencer, treći vojvoda od Marlborougha. Bio je unuk znamenitog Johna Churchilla, prvog vojvode od Marlborougha i jednog od najslavnijih vojskovođa u britanskoj povijesti. Doduše, Charles nije bio vojskovođin unuk po izravnoj muškoj liniji, nego je bio dijete vojvodine kćeri (prvi vojvoda od Marlborougha nije imao sinova koji bi ga nadživjeli). Kako vojvodine aristokratske titule ne bi izumrle s njime, prenesene su na žensku liniju, a na kraju su upravo sa spomenutim Charlesom Spencerom došle u posjed obitelji Spencer. U toj su obitelji ostale sve do danas, premda su u međuvremenu neki pripadnici obitelji Spencer počeli koristiti prezime Spencer-Churchill, pa čak i samo Churchill (primjerice, to je činio britanski premijer Sir Winston Churchill, koji je također bio iz obitelji Spencer). Zanimljivo je da je premijer Churchill bio prapraprapraunuk Charlesa Spencera, trećeg vojvode od Marlborougha, i to po izravnoj muškoj liniji (otac-sin-unuk i tako dalje).

Charles Spencer naslijedio je od svog djeda Johna Churchilla, osim vojvodske titule također i golemo bogatstvo, koje je uključivalo palaču Blenheim u okolici Oxforda. Naslijedio je i titulu kneza (princa) Svetog Rimskog Carstva, koju je prvi vojvoda od Marlborougha svojedobno dobio od cara Leopolda I. Habsburškog. Time je bio jedan od rijetkih engleskih aristokrata s njemačkom kneževskom (prinčevskom) titulom. Charles Spencer preminuo je 1758. godine, u trenutku kad je bio u 52. godini.


Komentari