Na današnji dan

Treća i potpuna podjela Poljske između europskih sila – 1795.

Ukupno je pri svim trima podjelama Habsburška Monarhija dobila 128.900 četvornih kilometara, Pruska 141.400, a Rusko Carstvo čak 463.200 četvornih kilometara (više nego preostale dvije sile zajedno).

Dana 24. listopada 1795. godine izvršena je treća podjela Poljske između europskih sila. Ta treća podjela bila je ujedno i konačna jer je njome poljski teororij razdijeljen u potpunosti između Pruske, Habsburške Monarhije i Ruskog Carstva. Pri Prvoj podjeli 1772. godine Poljskoj je oduzeto 211.200 četvornih kilometara, pri Drugoj podjeli 307.300 četvornih kilometara, a pri Trećoj preostalih 215.000 četvornih kilometara.

Ukupno je pri svim trima podjelama Habsburška Monarhija dobila 128.900 četvornih kilometara, Pruska 14.,400, a Rusko Carstvo čak 463.200 četvornih kilometara (više nego preostale dvije sile zajedno). Habsburška Monarhija ustrojila je svoj dio Poljske kao Kraljevinu Galiciju i Vladimiriju, s Krakovom kao slobodnim gradom. Pruska je svoj dobiveni dio Poljske podjelila na više provincija, a Rusko Carstvo na svom je dobivenom dijelu osnovalo nekoliko gubernija.


Komentari