Na današnji dan

Toma Bakač Erdödy postao najmoćnijim nadbiskupom u Hrvatsko-Ugarskom Kraljevstvu – 1497.

Toma Bakač Erdödy bio je u Ugarsko-Hrvatskom Kraljevstvu ujedno i kraljevski kancelar, a u praksi je bio najmoćnija osoba u državi. 

Dana 20. prosinca 1497. godine Toma Bakač Erdödy postao je ostrogonskim nadbiskupom, prvim čovjekom u ugarskoj Crkvenoj hijerarhiji. Nadbiskupi Ostrogona tradicionalno su nosili naslov primasa Ugarske, a nadvisivali su ostale biskupe i nadbiskupe u Ugarsko-Hrvatskom Kraljevstvu. Prije nego je postao ostrogonskim nadbiskupom Toma Bakač Erdödy bio je biskuop Egera, bogate biskupije u sjevernom dijelu Ugarsko-Hrvatskog Kraljevstva.

U trenutku kad je postao prvim čovjekom Crkvene hijerarhije u Ugarskoj bio je Toma Bakač Erdödy otprilike u srednjim pedesetim godinama svoga života. Svega tri godine kasnije (1500. godine) postao je i kardinalom Katoličke Crkve. Sva navedena uzdignuća Toma Bakača napravljena su za vrijeme pontifikata pape Aleksandra VI. (rođenog imena Rodrigo de Borja tj. Rodrigo Borgia), koji je bio papa od 1492. do 1503. godine. Toma Bakač Erdödy bio je u Ugarsko-Hrvatskom Kraljevstvu ujedno i kraljevski kancelar, a u praksi je bio najmoćnija osoba u državi. Mletački poslanik svojedobno ga je nazvao drugim kraljem (alter rex na latinskom jeziku). U to vrijeme nije bila rijetka posjava u Europi da kardinali i ostali visoki Crkveni dostojanstvenici vode glavnu riječ u državnim politikama. Primjerice, moćni kardinal Thomas Wolsey bio je engleski Lord kancelar od 1515. do 1529. godine, a slična su uređenja postojala i u Francuskoj te u španjolskim zemljama.


Komentari