Na današnji dan

Tko su bili posljednji ministri Trećeg Reicha? – 1945.

Donosimo popis ministara posljednje vlade Trećeg Reicha (tzv. Flensburške vlade), ustrojene nekoliko dana nakon Hitlerove smrti.

Drugoga svibnja 1945. godine imenovani su ministri posljednje vlade Trećeg Reicha (tzv. Flensburške vlade). Naime, nakon smrti Adolfa Hitlera predsjednikom Reicha postao je, prema Hitlerovoj oporučnoj želji, admiral Karl Dönitz. On je imao sjedište kod grada Flensburga na krajnjem sjeveru Njemačke (blizu granice s Danskom). Kao predsjednik Reicha, admiral Dönitz dao je mjesto šefa vlade grofu Lutzu Schwerinu von Krosigku. Funkcija grofa Schwerina nije imala naziv kancelar, kao što je ranije bilo uobičajeno, nego vodeći ministar (njem. Leitender Minister).

Evo popisa ministara u toj posljednjoj vladi Trećeg Reicha:

  • vodeći ministar, ministar vanjskih poslova i ministar financija: grof Lutz Schwerin von Krosigk

  • ministar unutarnjih poslova: Wilhelm Stuckart


  • ministar pravosuđa: Otto Georg Thierack

  • ministar gospodarstva, naoružanja i ratne proizvodnje: Albert Speer

  • ministar prehrane i poljoprivrede: Herbert Backe

  • ministar obrane: Karl Dönitz

  • ministar rada: Franz Seldte

  • ministar prometa i pošta: Julius Dorpmüller

Komentari