Na današnji dan

Tko je na Staru godinu davne 406. prešao Rajnu i poharao Galiju?

Prelazak Rajne je bio početak napada barbarskih plemena na rimsku provinciju Galiju.

Na staru godinu 406. rijeka Rajna vrlo je vjerojatno bila zaleđena. Kod grada Mainza našli su se barbari i odlučili su zajedničkim snagama prijeći jedan od najsigurnijih limesa (granica) Rimskoga Carstva, koje je u to vrijeme već bilo u opadanju, te ući u Galiju. Prelazak Rajne i pustošenje Galije smatra se važnim događajem koji je uvelike utjecao na pad nekad moćnog Rimskog Carstva. Glavni barbari u ovoj priči bili su Alani, Svevi i Vandali.

Alani ili Jasi naziv je za skitsko-sarmatska plemena koja su živjela nomadskim životom. Budući da su se stalno selili, nisu razvili neku poljoprivredu, a stoka se mogla kretati za njima. Stoga su bili poznati po tome što rado jedu meso i mliječne proizvode. Zbog svog načina života bili su odlični jahači, a u borbama su sudjelovali kao lako naoružani konjanici. Smatra se da njihovi potomci danas žive na Kavkazu.

Svevi ili Suebi su germanski narod koji se doselio iz područja oko Baltičkog mora. Rimljani su im nadjenuli ime Svevi. Neko vrijeme živjeli su na desnoj obali Rajne, ali se udružuju s Alanima i Vandalima te prelaze Rajnu i pustoše nekadašnju Galiju. Nakon toga su prešli Pirineje te naselili sjeverozapad današnje Španjolske. Danas su to njemački Švabe.

Vandali su također Germani. Od cara Konstantina I. Velikog dobili su zemlju u Panoniji i bili su uglavnom kršćani. Godine 406. krenuli su prema istoku. Prešli su Rajnu, opustošili Galiju i došli do današnje Španjolske. Postoji teorija da su svoje ime dobili po španjolskoj regiiji Andaluziji. Vandali su u povijesti ostali poznati po tome što su 455. opustošili Rim. Zadnja vandalska država obuhvaćala je Siciliju, Sardiniju, Korziku, Baleare te dio Afrike.


Komentari