Na današnji dan

Thomas Hobbes – utjecajan engleski filozof i politički teoretičar – 1588.

Glavno njegovo djelo je Levijatan (engl. Leviathan).

Dana 5. travnja 1588. godine rođen je Thomas Hobbes, utjecajan engleski filozof. Rodio se u mjestašcu Westportu pokraj grada Malmesburyja u engleskoj grofoviji Wiltshire. Riječ je o lokaciji udaljenoj oko 35 kilometara sjeveroistočno od Bristola te oko 135 kilometara zapadno od Londona. Hobbesov otac bio je župnik u mjestima pokraj spomenutog grada Malmesburyja, a mladi se Thomas školovao i na znamenitom Oxfordskom sveučilištu.

Hobbesovim glavnim doprinosom na području filozofije smatra se njegove radove iz sfere političke filozofije. Glavno njegovo djelo, Levijatan (engl. Leviathan), napisano je u razdoblju Engleskog građanskog rata, a govori o strukturi i naravi ljudskog društva, osobito o naravi vlasti. Hobbesa se smatra jednim od utemeljitelja teorije društvenog ugovora, prema kojem se pojedinac odriče dijela svoje slobode radi formiranja učinkovite središnje državne vlasti.


Komentari