Na današnji dan

Tanganjika i Zanzibar preimenovani u Tanzaniju – 1964.

Nijemci su vladali Tanganjikom u sklopu Njemačke istočne Afrike (njem. Deutsch-Ostafrika), dok su Zanzibar prepustili Velikoj Britaniji.

Dana 29. listopada 1964. godine Tanganjika i Zanzibar preimenovani su u Tanzaniju. Novo ime države nastalo je spajanjem početnih slogova sastavnih dijelova te republike (“Tan” od Tanganjika i “Zan” od Zanzibar). Prethodno su u kolonijalnom razdoblju Tanganjika i Zanzibar imali odvojene povijesti, pri čemu je Tanganjika neko vrijeme bila čak i pod vlašću Njemačkoga Carstva. Naime, Nijemci su vladali tim područjem u sklopu Njemačke istočne Afrike (njem. Deutsch-Ostafrika), dok su Zanzibar prepustili Velikoj Britaniji u zamjenu za otočić Helgoland smješten u Sjevernom moru, nedaleko od njemačke obale.

Dogovor o toj zamjeni formaliziran je tzv. Helgolandsko-zanzibarskim ugovorom iz 1890. godine. Zanimljivo je da je do siječnja 1964. godine na Zanzibaru vladao lokalni sultan, koji je bio potomak omanskih sultana (država Oman, smještena na jugoistoku Arapskog poluotoka, čak je i danas sultanat). Unutar granica Tanzanije danas se nalaze najviša i najniža točka afričkog kontinenta: Kilimandžaro, s nadmorskom visinom od 5.895 metara i dno jezera Tanganjika, nekoliko stotina metara ispod površine mora.

Komentari