Na današnji dan

Talijanski kralj koji je bio car Etiopije, a pokopan je u Egiptu – 1947.

Viktor Emanuel III. umro je na današnji dan 1947. godine u egzilu u Egiptu. Pokopan je u katoličkoj katedrali sv. Katarine u egipatskom gradu Aleksandriji.

Dana 28. prosinca 1947. godine umro je talijanski kralj Viktor Emanuel III., pripadnik savojske dinastije. Bio je kralj fašističke Italije tijekom većeg dijela Drugog svjetskog rata. Osobito je zanimljivo da je nosio i titulu cara Etiopije od 1936. do 1941. godine (u doba kad je etiopsko područje bilo pod talijanskom kolonijalnom vlasti). Viktor Emanuel III. bio je prvi i posljednji talijanski kralj s titulom cara Etiopije Viktor Emanuel III. nakon Drugog svjetskog rata abdicirao je u korist svog sina Umberta II., posljednjeg kralja Italije. Ipak, i Umberto II. izgubio je prijestolje nakon samo 34 dana vladanja, a Italija je postala republikom. I otac i sin morali su napustiti Italiju. Viktor Emanuel III. umro je na današnji dan 1947. godine u egzilu u Egiptu. Smrt ga je zatekla u Aleksandriji u 79. godini života. Pokopan je u tom egipatskom velegradu, i to u aleksandrijskoj katoličkoj katedrali sv. Katarine. Njegovi posmrtni ostaci i danas leže u toj katedrali u Egiptu.

Komentari