Na današnji dan

Talijanski fizičar po kojem se zove jedinica za mjerenje električnoga napona – 1745.

Volta je bio profesor fizike na Sveučilištu u Paviji od 1779. godine.

Poznati talijanski fizičar Alessandro Volta rođen je 18. veljače 1745. godine u gradu Comu. Predavao je fiziku u Comu i Paviji. Jedan je od osnivača znaosti o elektricitetu.

Razjasnio je Galvanijev eksperiment sa žabljim kracima električnim naponom koji nastaje između dvaju metala kada je između njih elektrolitte konstruirao prvi galvanski članak(Voltin članak) koji prethodi modernoj bateriji, a sastoji se od izmjenično poredanih ploča bakra i cinka. Također je izumio i elektrofor, napravu koja proizvodi statični elektricitet, te konstruirao jednu vrstu elektrometra.  Kasnije se posvećuje istraživanju kemije plinova i otkriva metan.

Dobio je mnogobrojna međunarodna priznanja, a Napoleon mu je dodijelio grofovsku titulu.

U svjetskim je okvirima Alessandro Volta ostao poznat jer je po njemu nazvana jedinica za mjerenje električnoga napona volt (V) i instrument za mjerenje električnoga napona voltmetar.


Alessandro Voltapreminuo je 1827. godine u rodnom Comu.Blizu jezera Como danas se nalazi njegov muzej Templo Voltiano, u kojem se čuvaju njegove bilješke i originalni instrumenti. Do uvođenja eura na talijanskoj novčanici od 10.000 lira nalazio se njegov lik.

piše: Dražen Krajcar

Komentari