Na današnji dan

Talijan kojeg su Srbi izabrali za svog kralja i cara (1562.)

Na današnji dan 1562. godine rođen je savojski vojvoda Karlo Emanuel od Savoje, talijanski vojvoda kojeg su Srbi početkom 17. stoljeća izabrali za svog vladara. Vojvoda Karlo Emanuel rođen je u dvorcu Rivoli nedaleko od Torina, a po godini rođenja bio je gotovo vršnjak slavnog Galilea Galileija. Karlo Emanuel pripadao je znamenitoj savojskoj dinastiji, koja je vladala Pijemontom, Sardinijom, a od 19. stoljeća i čitavom Italijom. U vrijeme Karla Emanuela posjedi savojske dinastije obuhvaćali su vojvodstvo Savoju (danas u Francuskoj), kneževinu Pijemont, markgrofoviju Saluzzo te nekoliko grofovija (Nicu, Aostu i Maurienne). Karlo Emanuel bio je ujedno i titularni kralj Jeruzalema i Cipra. Imao je navodno nadimak Vatrena glava (tal.Testa di Fuoco).

Srpski glavari koji su se borili protiv Osmanskog Carstva izabrali su 1608. godine upravo Karla Emanuela za kralja i cara cijele Rumelije (područje Balkana koje je bilo pod osmanskom vlasti). Karla Emanuela pozvali su da se preobrati na pravoslavlje kako bi mogao biti okrunjen. Međutim, od toga plana na kraju nije bilo ništa. Izgleda da Karlo Emanuel nije raspolagao dovoljnim financijskim resursima za ostvarenje tako ambicioznog plana.

Komentari