Na današnji dan

Tajni pakt u Doveru s ciljem da se katolička vjera vrati u Englesku – 1670.

Po tom je paktu njen brat – britanski kralj Karlo II. – trebao otvoreno prijeći na katoličanstvo, pri čemu bi mu Francuska pružila potporu. 

Prvoga lipnja 1670. godine sklopljen je tajni pakt u Doveru po kojem je Velika Britanija trebala prijeći na katoličku vjeru. Kao što je poznato, Engleska se odvrgnula od Rima i katoličanstva još u 16. stoljeću za vrijeme vladanja kralja Henrika VIII. iz dinastije Tudor. Kasnije je bilo pokušaja da se katolička vjera vrati u Englesku, no uglavnom je oko toga dolazilo do krvavih sukoba. Zbog toga su takvi pokušaji redom propadali.

Međutim, britanski kraljevi Karlo I. i Karlo II. (otac i sin) iz dinastije Stuart bili su prilično skloni katoličanstvu, premda su nominalno bili poglavari Anglikanske crkve (protestantska crkva u Engleskoj). Primjerice, Karlo I. oženio se katolkinjom – Henriettom Mariom od Francuske – zbog čega su protestanti bili sumnjičavi prema njemu. Katoličkom lordu Baltimoreu dao je Karlo I. koloniju nazvanu Maryland, koja je danas važna američka savezna država u neposrednoj blizini glavnog grada Washingtona (po lordu Baltimoreu danas se zove najveći grad u Marylandu – Baltimore). Međutim, Englezi pod Oliverom Cromwellom smaknuli su Karla I. 1649. godine i ukinuli monarhiju. 

Njegov sin, Karlo II. kasnije je uspio doći na britansko prijestolje kad je monarhija obnovljena. Kao i otac, imao je simpatije prema katolicima. Naime, majka mu je bila katolkinja (spomenuta Henrietta Maria), a i sam se oženio katolkinjom – portugalskom princezom Katarinom – pri čemu je u miraz dobio Bombay (važan dobitak za Britaniju u Indiji). Dapače, sestra Karla II. – princeza Henrietta – udala se za brata francuskog kralja Luja XIV., čime je postala Madame na francuskom dvoru. Naime, na francuskom dvoru ljudi na najvišim položajima imali su obično najkraće naslove. Tako je kraljev brat jednostavno nazivan Monsieur (hrv. Gospodin), a njegova supruga Madame (hrv. Gospođa). Nešto dalji kraljev rođak – knez de Conde – nazivan je Monsieur le Prince (hrv. Gospodin knez), a još niži pripadnici dvora imali su duže titule, da bi znalo o kome se radi. Sve u svemu, za Henriettu je bilo dovoljno reći Madame.


Upravo je Madame bila glavna posrednica pri sklapanju tajnog pakta u Doveru. Po tom je paktu njen brat – britanski kralj Karlo II. – trebao otvoreno prijeći na katoličanstvo, pri čemu bi mu Francuska pružila potporu. S druge je strane Velika Britanija trebala francuskom kralju Luju XIV. (šogoru od „Madame“) pružiti vojnu podršku pri osvajanju Nizozemske (nizozemski vladar Vilim Oranski bio je protestantski nad-neprijatelj katoličkog Luja XIV.)

Očigledno je to doba oko 1670. godine obilovalo tajnim paktovima u Europi. Prisjetimo se, naime, da je upravo tih godina u Zrinsko-frankopanskoj uroti sklapan tajni savez Luja XIV. i hrvatskih velikaša. Taj je savez propao, pa su urotnici pokrenuli tajne pregovore čak i s Osmanlijama. Međutim, kao i Doverski pakt, tako je i urota hrvatskih velikaša propala, a 1671. godine Zrinski i Frankopan smaknuti su odsijecanjem glava.

 

Komentari