Na današnji dan

Svrgnut posljednji osmanski sultan (1922.)

Posljednji osmanski sultan Mehmed VI. svrgnut je 1. studenog 1922. godine čime je ukinuta monarhija. Bio je to kraj 600-godišnjeg Osmanskog Carstva. Mehmed VI. bio je 36. osmanski sultan (prvi sultan zvao se Osman, a po njemu je i nazvano Osmansko Carstvo). Mehmed VI. rođen je 1861. kao sin vladajućeg sultana Abdula Medžida I. i njegove supruge Gülüstü, koja je bila čerkeske nacionalnosti.

Mehmed VI. postao je sultan 1918. godine. Premda se na Zapadu vladar Osmanskog Carstva naziva sultan, u samom carstvu sultan je bila jedna od nižih titula, a rabili su se i ugledniji nazivi Padišah (Car), Sultan es-Selatin (Vladar nad Vladarima) i Kagan (Kan Kanova).

Osim tih titula, Mehmed VI. naslijedio je i uglednu titulu kalifa (nasljednik ili predstavnik Muhameda), koja označava vođu čitavog muslimanskog svijeta. Također je imao titulu Amir ül-Mü’minin, što znači otprilike gospodar vjernika.

Instalacija osmanskog sultana obavljala se pomoću Prorokovog mača koji se opasivao novom sultanu. Opasivanje Mehmeda VI. bilo jedino u povijesti koje je snimljeno filmskom kamerom.


Nakon ukidanja monarhije Mehmed VI. morao je otići iz zemlje, a Istanbul je napustio na britanskom bojnom brodu Malaya. Prvo je otišao na Maltu, koja je tad još bila pod britanskom vlašću. Ostatak života bivši je sultan proveo većinom na talijanskoj rivijeri. Umro je u mondenom ljetovalištu San Remo 1926. godine.

piše: Dražen Krajcar

 

Komentari