Na današnji dan

Svetica po čijim je uputama naslikana slavna slika Božjeg Milosrđa – 1905.

Sveta Faustina postala je poznata diljem svijeta po slici Isusa Krista koju je jedan slikar naslikao po njenim uputama. Naime, njoj se Isus obraćao tijekom dugog vremena i obećao joj je da se duše koje će štovati njegovu sliku naslikanu po njenim uputama ne će izgubiti. Godine 1934. slika je dovršena.

Dana 25. kolovoza 1905. godine rođena je u gradu Głogowiecu u Poljskoj sv. Faustina, pod rođenim imenom Helena Kowalska. Taj je dio Poljske u to doba pripadao Ruskom Carstvu, pri čemu je ruski car Nikolaj II. imao titulu kralja Poljske. Obitelj u kojoj je ona rođena bila je siromašna i imala je desetero djece.

Sveta Faustina postala je poznata diljem svijeta po slici Isusa Krista koju je jedan slikar naslikao po njenim uputama. Naime, njoj se Isus obraćao tijekom dugog vremena i obećao joj je da se duše koje će štovati njegovu sliku naslikanu po njenim uputama ne će izgubiti. Godine 1934. slika je dovršena. Prikazuje Isusa s podignutom desnom rukom i s lijevom usmjerenom prema Srcu, iz kojega izlaze dvije zrake – crvena i bijela.

Danas je ta slika Božjeg Milosrđa iznimno popularna i može se vidjeti po mnogim crkvama i u kućama. Tu sliku mogu štovati i nekatolici u potrazi za Božjim Milosrđem. Zanimljivo je da je sestru Faustinu pregledala psihijatrica u pogledu tvrdnji da joj Isus govori, i da je utvrdila da je ona psihički zdrava.

Sv. Faustinu proglasio je svetom papa sv. Ivan Pavao II. 30. travnja 2000. godine. Prva nedjelja nakon Uskrsa (tzv Bijela nedjelja) posvećena je Božjem Milosrđu.


Komentari