Na današnji dan

Sveti Kajo iz Dalmacije postao papom – 283.

Pontifikat sv. Kaje trajao oko 12 i pol godina. Tijekom većine tog vremena Rimskim Carstvom vladao je poznati car Dioklecijan, koji je kasnije počeo progoniti kršćane.

Na današnji dan 283. godine papom je postao sveti Kajo. Podrijetlom je bio s područja rimske Dalmacije, a vjerojatno je bio ilirskog podrijetla. Prema ranim izvorima rođen je upravo u Saloni, glavnom središtu rimske Dalmacije, čije se ruševine nalaze kod današnjeg Solina u blizini Splita.

Rimskim biskupom tj. papom postao je sv. Kajo u doba vladavine rimskih careva Karina (Marcus Aurelius Carinus) i Numerijana (Marcus Aurelius Numerianus). Ostao je papom sve do svoje smrti 296. godine, što znači da mu je pontifikat trajao oko 12 i pol godina. Tijekom većine tog vremena Rimskim Carstvom vladao je poznati car Dioklecijan, koji je kasnije počeo progoniti kršćane. Prema predaji papa sveti Kajo pronašao je pri progonu utočište u rimskim katakombama, a umro je 22. travnja 296. godine. Upravo na taj dan slavi se sv. Kaju u Katoličkoj Crkvi.


Komentari