Na današnji dan

Svetac koji je život posvetio brizi za bolesnike i ranjenike – 1614.

Sv. Kamilo de Lellis osjetio je zbog vlastitog iskustva iz rata i ranjavanja poziv da osnuje unutar Katoličke crkve red koji će se baviti brigom za bolesne i ranjenike. Red koji je osnovao djeluje i danas, a njegovi članovi imaju zavjet pomaganja bolesnima, čak i kad je njihov vlastiti život u opasnosti.

Dana 14. srpnja 1614. godine umro je svetac osobito posvećen brizi za bolesnike i ranjenike – sv. Kamilo de Lellis. Vlastita iskustva iz rata i ranjavanja navela su ga da osnuje unutar Katoličke crkve red koji će se baviti brigom za bolesne i ranjenike. Tako je nastao Red za dvorbu bolesnika (lat. Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis). Danas se članove tog reda prema sv. Kamilu obično naziva kamilijanci, a iza imena nose inicijale M.I. (lat. Ministrantes Infirmis).

Sv. Kamilo de Lellis u prvoj je fazi života bio vojnik. Naime, bila su to vremena kad se u južnoj Europi intenzivno ratovalo protiv Turaka Osmanlija. Osobito su krvave bile pomorske bitke protiv turskog brodovlja. U borbi je sv. Kamilo zadobio ranu na nozi koja ga je kasnije dugo vremena mučila. Nakon burnog vojničkog života u ranoj mladosti (navodno se vojsci priključio već sa 16 godina), pa čak i sklonosti kocki, sv. Kamilo se obratio 1575. godine, kad mu je bilo oko 25 godina života. Počeo se baviti njegom bolesnika, a kasnije se osjetio pozvanim da osnuje i redovničku zajednicu koja bi se posvetila boljoj organizaciji skrbi za bolesnike. Postao je svećenik, a u cijelom procesu podržao ga je poznati svetac Filip Neri, koji je bio oko 35 godina stariji od sv. Kamila.

Članovi reda kojeg je sv. Kamilo osnovao nose specifičan habit s velikim crvenim križem. Taj križ prilično podsjeća na crveni križ kao današnji svjetski simbol zdravstvene skrbi, no potrebno je napomenuti da su kamilijanci nastali gotovo 300 godina prije osnutka Međunarodnog crvenog križa. Sv. Kamila danas se smatra zaštitnikom bolesnika, bolnica, medicinskih sestara, bolničara i liječnika. Neki navodno zazivaju njegovu pomoć i protiv kockanja (bio je i sam navodno kockar prije nego se obratio).Kamilijanci djeluju i danas, a posvećeni su skrbi za bolesnike, slično kao i drugi važan katolički red – Red milosrdne braće sv. Ivana od Boga. Napomenimo da su se kamilijanci posvetili i njezi oboljelih od kuge, što je opasno zanimanje zbog mogućnosti zaraze. U suvremenom svijetu kamilijanci daju skrb i bolesnicima od AIDS-a. Vrlo je zanimljivo da kamilijanci imaju zavjet pomaganja bolesnima, čak i kad je njihov vlastiti život u opasnosti.


Komentari