Na današnji dan

Švedska kraljica koja se neočekivano obratila na katoličanstvo – 1689.

Kraljica Kristina od Švedske izazvala je svojevrstan skandal kad je 1654. godine abdicirala i obratila se s protestantizma na katoličanstvo (Švedska je bila dominantno protestantska zemlja).

Dana 19. travnja 1689. godine umrla je u Rimu nekadašnja švedska kraljica Kristina. Vladala je Švedskom u doba kad je ta zemlja bila moćna europska velesila. Naime, pod Kristininom je vlasti osim Švedske bila i današnja Finska, Estonija te dijelovi Latvije, Njemačke i Rusije. Dapače, Kristina je imala kolonijalne posjede u Africi (tzv. Švedska Zlatna Obala na području Gane) i Sjevernoj Americi (Nova Švedska na području današnje Pennsylvanije, Delawarea i New Jerseyja). Poznat gost na Kristininom dvoru u Švedskoj bio je znameniti francuski filozof René Descartes.

Kraljica Kristina izazvala je svojevrstan skandal kad je 1654. godine abdicirala i obratila se s protestantizma na katoličanstvo (Švedska je bila dominantno protestantska zemlja). Preselila se u Rim, papinski grad, u kojem je 35 godina kasnije i umrla, upravo na današnji dan. U Rimu je bila vrlo cijenjena, tako da je pokopana ispod bazilike sv. Petra u Vatikanu, u kripti u kojoj je sahranjen velik broj papa. Zanimljivo je da je Kristina jedna od samo nekoliko žena u povijesti koje su pokopane ispod bazilike sv. Petra.

Komentari