Na današnji dan

Svečano otvorenje zgrade HDLU-a – 2002.

Arhitektonsko remekdjelo u kojem se danas nalazi Hrvatski dom likovnih umjetnika u Zagrebu nekoliko je puta mijenjalo namjenu u manje od 100 godina postojanja.

Na području nekadašnjeg sajmišta u centru Zagreba projektiran je trg 1923. godine nazvan Trg N. Samo nekoliko godina kasnije preimenovan je u Trg Petra I. osloboditelja (misli se na Karađorđevića). Bio je i ostao jedan od najljepšijih trgova glavnoga grada. Na sredini trga 1938. izgrađena je zgrada kružnoga tlocrta prema idejnoj skici slavnog kipara Ivana Meštrovića. Bio je to Dom likovnih umjetnosti kralja Petra I. Velikog Oslobodioca, odnosno galerija, prema prijedlogu Hrvatskog društva umjetnika Strossmayer. To je društvo priredilo prvu izložbu pod nazivom Pola vijeka hrvatske umjetnosti. Paviljon je postao simbol Zagreba.

U vrijeme vladavine NDH trg je preimenovan u Trg III, ubrzo potom u Trg Kulina bana, a galerija je pretvorena u džamiju prema nacrtima Stjepana Planića i Zvonimira Požgaja. Izgrađena su tri minareta, prilazni prostor sa stubama, klupama te fontanom s vodoskokom. Potom je jugoslavenska vlast odlučila je ponovno unijeti temeljite promjene. Tako je trg 1946. preimenovan u Trg žrtava fašizma, a sljedeće godine došla je na red džamija. Sad je u zgradu smješten Muzej revolucije i srušena su tri minareta. Ovoga je puta preinake osmislio Vjenceslav Richter.

Nova vlast, nove promjene. Godine 1990. trg je dobio svoj šesti naziv – Trg hrvatskih velikana, da bi nakon desetak godina bio vraćen naziv Trg žrtava fašizma. Zgrada je vraćena Hrvatskom društvu likovnih umjetnika koje 2001. započinje obnovu Doma sa svrhom vraćanja zgrade u izvorno stanje. Obnovljena je kupola i središnja dvorana, a svečano otvaranje Doma hrvatskih likovnih umjetnika kao reprezentativnog izložbenog prostora održano je 26. ožujka 2002. godine. Planiran je i nastavak obnove Doma. Nadajmo se da je prenamjenama ipak došao kraj.

Piše: Marsela Alić


Komentari