Na današnji dan

Sv. Terezija Avilska – mističarka i zaštitnica bolesnika – 1582.

Sveta Terezija Avilska umrla je u večernjim satima 4. na 15. listopada. Naime, te 1582. godine nisu postojali datumi od 5. do 14. listopada zbog reforme kalendara pape Grgura XIII. (po njemu se zove gregorijanski kalendar).

U noći na 4. listopad 1582. godine umrla je sv. Terezija Avilska, znamenita katolička mističarka i utemeljiteljica Reda bosonogih karmelićana. Datum njene smrti izvanredno je zanimljiv jer je upravo tih dana u Španjolskoj uvođena reforma kalendara pape Grgura XIII. tj. izvršen je prijelaz s julijanskog na gregorijanski kalendar. Prema papinskoj buli Inter gravissimas iza 4. listopada 1582. godine slijedio je 15. listopada, kako bi se nadoknadio zaostatak od 10 dana koji je julijanskim kalendarom nastao tijekom stoljeća. Dakle, te 1582. godine nisu postojali datumi od 5. do 14. listopada.

Budući da je sv. Terezija Avilska umrla u večernjim satima ili u noći s 4. na 15. listopada, nju Katolička crkva slavi 15. listopada. Naime, nekoć se smatralo da novi dan započinje zalaskom sunca, a ne u ponoć. Danas, međutim, vrijeme računamo drugačije pa se u svjetskim enciklopedijma kao datum smrti sv. Terezije Avilske navodi 4. listopada. 

Sv. Terezija Avilska izvršila je golem utjecaj na Katoličku crkvu i na svjetsku povijest. Papa Pavao VI. proglasio ju je crkvenom naučiteljicom, kao prvu ženu s takvom titulom u Katoličkoj crkvi. Sveta Terezija Avilska zaštitnica je, između ostaloga, Španjolske, grada Požege i bolesnika.


Komentari