Na današnji dan

Sultanat Bruneji dobio nezavisnost – 1984.

Na današnji dan 1984. godine nezavisnost je od Velike Britanije dobio Sultanat Bruneji, bogata malena država u Aziji.

Bruneji se nalaze na otoku Borneu, a zanimljivo je da imena Borneo i Bruneji vjerojatno dijele isti korijen. Površina Sultanata Bruneji iznosi oko 5,765 četvornih kilometara, što znači da je gotovo deset puta manji od Republike Hrvatske. Po broju stanovnika, koji je manji od 500,000, Bruneji su manji od Malte i Luksemburga, no veći od Islanda.

U vremenu prije europske kolonijalne ekspanzije brunejski su vladari gospodarili nad većim dijelom otoka Borneo. Međutim, s vremenom se teritorij Bruneja smanjio, da bi potkraj 19. stoljeća postali protektoratom britanskog kolonijalnog imperija. Jedno je vrijeme britanski rezident (naziv za visokog kolonijalnog službenika) imao na području Bruneja veću stvarnu vlast od sultana. Nakon Drugog svjetskog rata Bruneji su odlučili ne ući u sastav Malezije (države koja se danas sastoji od niza sultanata) pa su potpunu nezavisnost od Velike Britanije dobili tek 1984. godine. Sultan od Bruneja danas je jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, a jedno je vrijeme glasio čak i za pojedinačno najbogatijeg. Njegova palača Istana Nurul Iman, s gotovo 1,800 soba, najveća je rezidencijalna vladarska palača na svijetu.


Komentari