Na današnji dan

Sultan Mehmed II. Osvajač započeo opsadu Konstantinopola – 1453.

Za napad na Konstantinopol sultan je upotrijebio supertešku artiljeriju – tzv. bombardu koja je navodno ispaljivala projektil mase od nekoliko stotina kilograma.

Osmanlije su započele opsadu Konstantinopola, glavnog grada Bizantskog Carstva 6. travnja 1453. godine. Opsadu je predvodio mladi sultan Mehmed II. Osvajač, kojem je tada bila samo 21 godina. Konstantinopol je u to vrijeme bio jedan od najutvrđenijih gradova na cijelom svijetu, premda je Bizantsko Carstvo bilo svedeno na ostatke ostataka (obuhvaćalo je još samo okolicu Konstantinopola i dijelove današnje Grčke).

Za obranu s mora dao je tadašnji bizantski car Konstantin XI. postaviti lanac na ulazu u zaljev Zlatni rog. Taj veliki lanac doista je spriječio osmanske brodove da uđu u luku Konstantinopola. Stoga je sultan Mehmed II. Osvajač naredio svojim snagama da preko kopna prenesu brodove u vode Zlatnog roga.


Za napad na Konstantinopol sultan je upotrijebio supertešku artiljeriju – tzv. bombardu koja je ispaljivala projektil s masom od nekoliko stotina kilograma. Konačno su nakon pedesetak dana opsade Osmanlije zauzele grad. Sultan je u njega preselio svoju prijestolnicu (prethodno je glavni grad Osmanskog Carstva bio Hadrijanopol). Znamenita crkva Svete Sofije u Konstantinopolu pretvorena je u muslimansku džamiju.

Komentari