Na današnji dan

Sulejman Veličanstveni – najznamenitiji osmanski sultan – 1494.

Sulejmanova majka bila je porijeklom po svemu sudeći Tatarka. Zvala se Ayşe Hafsa ili Ajša Hafsa. 

Dana 6. studenog 1494. godine rođen je slavni sultan Sulejman Veličanstveni, vjerojatno najznamenitiji vladar u čitavoj povijesti Osmanskog Carstva. Zanimljivo je da nije rođen u prijestolnici Istanbulu, nego na udaljenom kraju Carstva – u gradu Trapezuntu na obali Crnog mora, nedaleko od granice s Armenijom i Perzijom. Naime, Sulejmanov otac bio je u to doba namjesnik Trapezuntskog ejaleta, a Carstvom je vladao još uvijek Sulejmanov djed – sultan Bajezit II.

U doba Sulejmanovog rođenja postojala je neobična prijetnja Osmanskom Carstvu. Naime, u zarobljeništvu rimskog pape nalazio se brat vladajućeg sultana Bajezita II (Sulejmanovog djeda). Papa je namjeravao iskoristiti tog brata da digne pobunu protiv sultana i pokuša oslabiti muslimansku moć. Ali, sultan Bajezit je upotrijebio zanimljivu taktiku. Platio je papi 120.000 zlatnika da zadrži konkurentskog brata u papinskom zarobljeništvu. To je bio ogroman novac, jer je nadmašivao sve ostale papine prihode te godine. Sultan je obećao papi davati svake sljedeće godine još po 45.000 dukata. Uza sve to, Bajezit je papi darovao i izuzetno važnu relikviju – Sveto Koplje – kojim je po predaji proboden Isus Krist na križu. To je koplje do tada čuvano u Istanbulu, a kad je preneseno u Rim, postalo je jedno od najvećih papinskih blaga (i danas se čuva u Vatikanu). Sultanov brat je naposljetku u Italiji i umro.

Sulejmanova majka bila je porijeklom po svemu sudeći Tatarka. Zvala se Ayşe Hafsa ili Ajša Hafsa (Ajša je bilo ime omiljene supruge proroka Muhameda). Sulejman je volio svoju majku, i ona je dobila visoku titulu Valide Sultan kad je on došao na vlast. Valide Sultan znači otprilike kraljica majka i označava ženu koja je na čelu čitavog harema, a često ima i velik utjecaj u politici.


Komentari