Na današnji dan

Stvorena Kraljevina Velika Britanija (1707.)

Prvog svibnja 1707. nastala je Kraljevina Velika Britanija (engl. Kingdom of Great Britain) stupanjem na snagu Zakona o uniji (engl. Acts of Union) u Engleskoj i Škotskoj. Tim su zakonima dotadašnje odvojene države, Kraljevina Engleska i Kraljevina Škotska, ujedinjene u jedinstveno Kraljevstvo Velike Britanije.

Napomenimo, Engleska i Škotska imale su zajedničkog vladara još od 1603. (takvo se stanje naziva personalnom unijom), no sve do 1707. bile su odvojene države, svaka sa svojim parlamentom. Stupanjem na snagu Zakona o uniji zasebni škotski i engleski parlamenti prestali su postojati, a stvoren je zajednički Parlament Velike Britanije. Taj je novi parlament zasjedao u Westminsteru, na istom mjestu kao i dotadašnji Engleski parlament.

Stvaranjem Kraljevsine Velike Britanije 45 dotadašnjih članova Škotskog parlamenta dodano je brojci od 513 članova Donjeg doma dotadašnjeg Engleskog parlamenta, a šesnaest škotskih lordova dodano je brojci od 190 članova engleskog Gornjeg doma, tj. Doma lordova.

Kasnije je i Kraljevina Irska dodana jedinstvenoj državi, čime je 1801. formirana Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Irske (engl. United Kingdom of Great Britain and Ireland).


Komentari