Na današnji dan

Stvoren USAF – najmoćnije ratno zrakoplovstvo (1947.)

Dana 18. rujna 1947. Ratno zrakoplovstvo Sjedinjenih Američkih Država (engl. United States Air Force – USAF) postalo je nezavisnom granom američkih oružanih snaga. Time je izjednačeno po statusu s američkom kopnenom vojskom, mornaricom i korpusom mornaričkog pješaštva (marinaca). Zapravo je Ratno zrakoplovstvo ostvarilo nezavisnost još tijekom Drugog svjetskog rata, a odluka 1947. bila je više poput formalnosti. Odmah su uvedene posebni simboli i oznake za odore za osoblje USAF-a. Uvedena je i važna organizacijska promjena prema kojoj su taktički zapovjednici stavljeni iznad isto rangiranih zapovjednika vojnih baza.

Po broju ljudstva USAF je danas druga među spomenutim granama, odmah iza kopnene vojske. Naime, u USAF-u djeluje oko 320.000 vojnika i časnika te dodatnih oko 140.000 civilnih osoba na raznim poslovima. Ratno zrakoplovstvo Sjedinjenih Američkih Država raspolaže s više od 5500 zrakoplova, po čemu je najsnažnije na svijetu. USAF raspolaže i s 406 interkontinentalnih balističkih raketa s nuklearnim bojnim glavama te 69 satelita. Te su rakete smještene u silosima raspoređenima po SAD-u i predstavljaju veliku stratešku udarnu snagu. Osim toga, USAF raspolaže i sa strateškim bombarderima, koji također mogu nositi nuklearno oružje.

Komentari