Na današnji dan

Stvaranje svijeta po kalendaru Maja (3114. pr. Kr.)

S majanskim kalendarom bile su povezane poznate teorije o kraju svijeta 2012. godine, koje se očigledno nisu obistinile.

Dana 11. kolovoza 3114. godine prije Krista stvoren je sadašnji svijet prema vjerovanju Maja. Taj narod rabio je za računanje vremena komplicirani kalendar baziran na broju 20. Najduži vremenski odsječak za koji su imali ime bio je tzv. b’ak’tun. Naime, jedan b’ak’tun ima 144.000 dana tj. traje nešto više od 394 naše godine. Prvi b’ak’tun počeo je sa stvaranjem svijeta, a mi danas živimo u 14. b’ak’tunu, koji je nedavno počeo (krajem 2012. godine).

Maje su vjerovale da su prije našeg svijeta bogovi bili stvorili druge svjetove, ali su se ti pokazali lošima i uništeni su. Prijašnja četiri svijeta imala su svaki svoje sunce. Prvi svijet bio je pod vladavinom Prvog sunca – nazvanog Nahui-Ocelotl (hrv. Jaguarovo sunce) i u njemu su živjeli divovi koje su proždrli jaguari. Nakon uništenja tog svijeta došao je drugi po redu, kojim je vladalo Drugo sunce – Nahui-Ehécatl (hrv. Sunce vjetra). Njegovi stanovnici su se pretvorili u majmune, a svijet je uništen jakim vjetrovima. Treći svijet imao je Treće sunce – Nahui-Quiahuitl (hrv. Sunce kiše) i uništen je vatrenom kišom. Preživjele su samo ptice ili stanovnici koji su se pretvorili u ptice. Četvrti svijet s Četvrtim suncem – Nahui-Atl (hrv. Vodeno sunce) uništen je ogromnom poplavom, poput one u Bibliji. Preživjeli su pretvoreni u pse.

Peto sunce naziva se Nahui-Ollin (hrv. Sunce potresa). Budući da su prijašnji svjetovi trajali po 13 b’ak’tuna, taj je svijet po nekima trebao završiti sa završetkom 13. b’ak’tuna. Prema majanskom kalendaru 13. b’ak’tun završio je 21. prosinca 2012. godine. Budući da se aktualno sunce zove Sunce potresa, svijet je trebao biti uništen razornim potresima. Iz svega navedenoga nastale su poznate teorije o kraju svijeta 2012. godine, koje se očigledno nisu obistinile.


Komentari