Na današnji dan

Stjepan Mihalić – književnik koji je svoje stvaralaštvo posvetio rodnom Karlovcu – 1901.

Počeo je pisati već sa petnaest godina, a najznačajniji je kao romanopisac.

Prozaik, feljtonist i dramatičar Stjepan Mihalić rodio se 16. srpnja 1901. godine u Karlovcu, gradu kojem je posvetio cijeli život i cjelokupno stvaralaštvo. U rodnom gradu završio je Trgovačku akademiju, radio kao ravnatelj karlovačkog profesionalnog kazališta te uređivao časopis Svjetlo. Počeo je pisati već sa 15 godina, a prvo objavljeno djelo mu je dramolet Maske. Središnji dio njegovog dramskog opusa čine djela Grbavica (pod utjecajem Krleže), BukovačkiPatentMama Mag.

Objavio je više novela, no najznačajniji je kao romanopisac. Lirski roman Zapaljena krv je pod utjecajem Krleže i Nazora, dok su mu ostali romani u duhu socijalno-kritičkog realizma. Tako se u romanu Rakovac u Vinovrhu bavi problemima političke borbe i propadanja morala, Teleći odresci tematiziraju provincijsku svakodnevicu, a Elegija je roman povratka u djetinjstvo. Posmrtno mu je objavljen satirični roman Lule kuma Gatalina.

O životu i duši Karlovca Mihalić je redovito pisao u novinskim feljtonima te novelama (Šest priča o mome gradu i dr.).


Stjepan Mihalić preminuo je u rodnom gradu 1984. godine.

piše: Dražen Krajcar  

Komentari