Na današnji dan

Stanovništvo planeta Zemlje premašilo broj od 7.000.000.000 – 2011.

Bilo je potrebno samo oko 12 godina da stanovništvo planeta Zemlje naraste sa šest na sedam milijardi.

Dana 31. listopada 2011. godine Ujedinjeni narodi proslavili Dan sedme milijarde, čime je simbolično označena procjena da je stanovništvo svijeta nadmašilo brojku od 7.000.000.000. Zanimljivo je da je bilo potrebno samo 12 godina da stanovništvo planeta Zemlje naraste sa šest na sedam milijardi, jer je šestmilijarditi stanovnik, prema procjenama, rođen 1999. godine. Pretpostavlja se da bi se u budućnosti trend rasta stanovništva trebao ponešto usporiti, tako da će se na osammilijarditog stanovnika trebati čekati oko 14 godina.

Za razliku od šestmilijarditog stanovnika, kojim je službeno proglašeno novorođenče imena Adnan Mević iz Sarajeva, pri proglašenju sedammilijarditog stanovnika nije službeno odabrano određeno dijete, premda je u medijima objavljeno više imena. Podsjetimo, petmilijarditim stanovnikom Zemlje proglašen je 1987. godine Matej Gašpar iz Zagreba.


Komentari